Кратък фирмен профил

Зара Фуражи АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
Фуражен комплекс - кв. Кольо Ганчев - околовръстно шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123028159
Капитал (лв.): 512 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 09.02.2023 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, обработка и реализация на зърнени храни, фуражи и комбинирани фуражни смески, биоконцентрати, премикси, витамини, минерали и всякакви необходими компоненти, техния внос, износ, реекспорт и бартер, откриване на система от магазини и складове за търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионерство, дистрибуторство и агентство на местни и чужди фирми в страната и в чужбина, международен и вътрешен товарен превоз, инвестиции в селското стопанство и зърнено-хлебната и фуражната промишленост, всякаква производствена, търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
08.07.2010: Провими-Зара АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание...
15.01.2010: Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 92 състав, кани...
30.04.2009: Провими-Зара АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
28.03.2008: Провими-Зара АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2008: “Провими” ООД Клон България получи сертификат за съответствие с...
24.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.03.2007: Съветът на директорите на "Провими - Зара" - АД, Стара Загора,...
02.02.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.02.2006: Съветът на директорите на "Провими - Зара" - АД, Стара Загора,...
16.12.2005: Хасковският окръжен съд с определение от 24.ХI.2005 г. по гр. д....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 354 пъти
[2016: 1 680, 2015: 142, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 440, 2011: 254, ... ]