Кратък фирмен профил

Сибиес ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Цар Симеон Велики No 106, вх. В, ет. 2, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123587860
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Извършване на всякакъв вид предприемачество, производство и търговия на стоки и услуги, посредническа, външнотърговска и външноикономическа дейности, както и всички дейности и услуги в страната и чужбина, които не са забранени от закона, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение по нормативно определен ред.
 

Не са достъпни новини.