Кратък фирмен профил

А И А Трейд ООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Генерал Стефан Тошев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175326438
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други хранителни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в теxния първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.