Кратък фирмен профил

Кодкий Текнолоджис ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Копривките 13 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115846181
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на строителен и мебелен обков
Предмет на дейност: Производство и реализация на заключващи системи, търговска, издателска, преводаческа, рекламна, консултантска, маркетингова и информационна дейност, xотелиерство, ресторнтъорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена дейност, агентство и представителство в страната и в чужбина, както и всички други незабранени от закона дейности.
 

Не са достъпни новини.