Кратък фирмен профил

Аксес новело АД - София


Контакти

София, 1000
София парк, бл. 69, ап. 0.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203083277
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със строителни материали, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.