Кратък фирмен профил

Булгарекоплод ЕООД - Вакарел


Контакти

Вакарел, 2060
ул. Чешма Ангелина 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122039156
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и монтаж на машини и съоръжения, нестандартно оборудване, резервни части, стоки и услуги за населението, търговска дейност. спедиторска дейност, складова дейност, транспортна дейност и услуги, внос, износ, производство, обработка, замразяване, съxранение и търговия с плодове и зеленчуци, отглеждане на многогодишни плодови насаждения, едногодишни и многогодишни зеленчукови и кореноплодни растения.
 

Не са достъпни новини.