Кратък фирмен профил

Акварекс В АД - София


Контакти

София, 1799
ул. Свети Киприян 44А, Бизнес сграда КУБС, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121198892
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на минерални води и безалкохолни напитки
Общи събрания: Последно - 22.01.2018 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на бутилирана минерална вода в страната и в чужбина, производствена, търговска, посредническа, представителска, иновационна, инженерингова, лизингова, инвестиционна, вносно-износна, транспортна, преносна и други дейности в страната и в чужбина, свързани с експлоатацията на минерални ресурси, придобиване на концесии за експлоатация и търговия с подземни минерални ресурси, вътрешен медицински и спортен туризъм, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина по предвидения от закона ред и други търговски дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.12.2018: Полската Maspex влага 5 млн. евро в бутилирането на минералната...
12.12.2017: Полската Maspex купува и минералната вода "Велинград" Полският...
28.02.2014: Един извор - много бутилиращи компании Бизнесът с бутилиране на...
29.10.2009: Министерският съвет одобри промени в концесионните договори за...
16.09.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.09.2003: Една трета от сключените от държавата концесионни договори за...
19.09.2003: Пет фирми - концесионери на минерална вода, са с прекратени...
15.07.2003: Съветът на директорите на "Акварекс - В" - АД, София, на...
20.03.2000: Министерският съвет определи чрез проведен конкурс Акварекс В АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 030 пъти
[2016: 515, 2015: 30, 2014: 50, 2013: 101, 2012: 178, 2011: 47, ... ]