Кратък фирмен профил

Полиграфснаб АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121008818
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2018  Предстоящо - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с полиграфически материали, машини, съоръжения, резервни части, сменно оборудване, полиграфическа продукция и стоки за бита, пласментно-снабдителна дейност, производство на стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство и посредническа дейност, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
31.10.2003: Съветът на директорите на "Полиграфснаб" - АД, София, на...
03.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.09.2003: Агенцията за приватизация няма да обяви името на победителя в...
20.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.11.2002: Съветът на директорите на "Полиграфснаб" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 052 пъти
[2016: 451, 2015: 60, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 190, 2011: 70, ... ]