Кратък фирмен профил

Хармони хилс 1 АД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203186430
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 07.08.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешно търговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, дизайн, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, както и всяка друга дейност по смисъла на чл.1 от тз, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.