Кратък фирмен профил

Константин 2004 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ж.к. Каменица, Павликенска No 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203246888
Капитал (лв.): 1 960 900
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Всякакви сделки с недвижими имоти, реновиране, обзавеждане и поддръжка на недвижими имоти; менажиране на ваканционни имоти, развиване на екологичен и селски туризъм, организиране на екскурзионни и всякакви почивки, развлечения и пътешествия в страната и чужбина, както и всякакви съпътстващи ги услуги, в т.ч сервиз, транспорт и превоз, туроператорска и турагентска дейност; хотелиерство и ресторантъорство търговско представителство на местни и чужденстранни лица; консултантски и посреднически услуги (след издаване на съответните разрешения и лицензи), както и всяка друга дейсност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.