Кратък фирмен профил

Сердика пропърти АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Искърско шосе 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203252001
Капитал (лв.): 7 850 335
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 22.01.2021 
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупко-продажба, изграждане, обзавеждане и отдаване под наем на сгради, площи и помещения, придобиване на участие в търговски дружества, както и други дейности, незабранени от закон.
 

30.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати