Кратък фирмен профил

И Ай Джей България ЕООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Сан Стефано 17, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201790275
Капитал (лв.): 2 490 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Предмет на дейност: Управление на собственост, консултантска, посредническа и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.