Кратък фирмен профил

Боро Теракол ООД - София


Контакти

София, 1616
ул. Подграмада 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130231494
Капитал (лв.): 14 213 450
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Строителна и строително-ремонтна дейност, производство на сухи строителни лепила, мазилки, шпакловки, грундове, бои, латекси, лакове и други строителни материали, топлоизолации, стиропор, хидроизолации, дюбели, метални и пластмасови лайсни, инженерингова, рекламна, маркетингова, транспортна, спедиционна, складова, туристическа, туроператорска, импресарска и продуцентска дейност, производство на стоки за бита, промишлеността и селското стопанство, внос, износ, реекспорт, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.