Кратък фирмен профил

Агро сип ООД - Генерал Тошево


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Васил Априлов 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200267215
Капитал (лв.): 3 655 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство; преработване на селскостопанска продукция: строителство на обекти с различно предназначение /стопанско, жилищно, рекреативно и др./; търговия с недвижими имоти; консултантски усуги: изграждане и стопанисване на сгради; инженеринг; вътрешна и външно-търговска дейност; транспорт и спедиция; представителство /без процесуално/ и посредничество, инвестиционна дейност /включително и разработване и реализация на проекти/, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

20.01.2015: Двете големи инвестиции в животновъдство до Генерал Тошево, обл....
18.12.2014: Две фирми от Добричка област са номинирани за наградите в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати