Кратък фирмен профил

Руббертек България ЕООД - Драгоман


Контакти

Драгоман, 2210
ул. Никола Вапцаров No 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201543702
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Предмет на дейност: Производство, търговия и обработка на еластомери, изделия от еластомери, изделия от корк и каучук, изделия от пластмаса, пресовани изделия от всякакви материали.
 

Не са достъпни новини.