Кратък фирмен профил

Макси Чикън ЕООД - Костинброд


Контакти

Костинброд, 2230
жк ЗОРА, бл. 9, вх. Б, ет. 4, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201917349
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговия и производство на всякакъв вид стоки, без забранените от закона в страната и чужбина, производство на стоки, без забранените от закона, с цел продажба, отглеждане и търговия с живи животни, производство и търговия с животински продукти, разфасовки и техни производни, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност в страната и чужбина, включително таксиметрови превози на пътници и товари, бартерни сделки, ресторантъорство, както и всички сделки и дейности в страната и чужбина, които са разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.