Кратък фирмен профил

Ауриметрия ЕООД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 38, бл. 45, вх. 1, ет. 7, ап. 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200814990
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Продукти и услуги:
Производство на билкова козметика и хранителни добавки. Козметика за лице и тяло.
Предмет на дейност: Производство на билкови продукти, консултантски услуги, лабораторни изследвания, контрол и опробване на суровини и материали, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, посредничество и агентство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, екологични изследвания, маркетинг и реклама, дистрибуторска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, както и всяка друга търговска дейност, сделки и услуги незабранени със закон научноизследователска дейност в областта на хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, козметична промишленост, разработване на нови продукти, включително и за участие в конкурсни процедури, иновативни процеси и технологии, създаване на програми и методики за изследване и изпитване на иновативни продукти, провеждане на изследвания, измервания, разработване на опитни образци, рецептури и технологии за производство, консултантска и информационна дейност, производство и търговия с козметични продукти и хранителни добавки, включително съдържащи фитокомпоненти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.