Кратък фирмен профил

Комихрис ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Пресиян 17, ет. 4, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115932004
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
Продукти и услуги:
Аналитичен център за лабораторни изпитвания на козметични продукти, храни и води. Дистрибуция на суровини за козметичната и хранително-вкусова промишленост.
Предмет на дейност: Производствена дейност, търговска дейност, комисионна дейност и посредничество, превозна, рекламна, информационна дейност, складова дейност, външнотърговска дейност, внос, износ и други видове дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.