Кратък фирмен профил

Дайнинг Енерджи ЕООД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
площадка Брикел
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201749467
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Извършване на вътрешно и външнотърговска дейност, иморт и експорт, търговско представителство, посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, търговия с хранителни стоки, ресторантъорство, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

25.08.2016: Българо-унгарското обединение без опит в железопътното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати