Кратък фирмен профил

Лавиоли АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1,надпартерен, офис 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203490433
Капитал (лв.): 1 479 400
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 25.02.2019 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на недвижими имоти; строителство и реставрация на сгради; производство, продажба и доставка на строителни стоки; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външно-търговска и вътрешно търговска дейност; маркетинг; ноу-хау; търговско представителство, посредничество и агентство; консултантска, информационна и рекламно-информационна дейност и всяка друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон
 

Не са достъпни новини.