Кратък фирмен профил

Варна Мениджмънт и Консултинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Летище Варна, сграда Кетъринг
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103102716
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Заведения за приготвяне и доставяне на храна
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Туроператор
Общи събрания: Последно - 25.10.2020 
Предмет на дейност: Управление на туристически обекти с комплексно специализирано предлагане - хотели, ресторанти, барове, бюра за туристически услуги, балнеологични, развлекателни, спортни и др. центрове, създаване и трансфер на ноу-хау в туризма, франчайзинг, инженеринг, външноикономическа дейност, внедряване и обслужване на информационни системи, подготовка и преподготовка на кадри за туризма, финансово-счетоводна дейност, консултингова и посредническа дейност. хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска и турагентска дейност, допълнителни туристически услуги от всякакъв вид.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.11.2010: Варна-мениджмънт и консултинг АД - Варна свиква Годишно общо...
19.11.2009: Варна-мениджмънт и консултинг АД - Варна свиква Годишно общо...
18.03.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.07.2007: Съветът на директорите на "Варна мениджмънт и консултинг" - АД,...
03.05.2007: Среден осигурителен доход за сектор "Хотели и ресторанти " през...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Варна мениджмънт и консултинг" - АД,...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Варна мениджмънт и консултинг" - АД,...
02.12.2005: Съветът на директорите на "Варна мениджмънт и консултинг" - АД,...
23.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.2005: Съветът на директорите на "Варна мениджмънт и консултинг" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 292 пъти
[2016: 570, 2015: 102, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 226, 2011: 77, ... ]