Кратък фирмен профил

София информ АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1301
ул. Позитано 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121303553
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Консултантски услуги, подготовка на анализи, прогнози и изследвания в областта на приватизацията и управлението на приватизирани предприятия, мениджмънт и маркетинг, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, външноикономическа и вътрешнотърговска дейност, услуги за населението, полиграфическа, издателска и друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.08.2008: София информ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2008: Управителният съвет на "София - информ" - АД, София, на...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.05.2007: Управителният съвет на "София - информ" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.04.2006: Управителният съвет на "София - информ" - АД, София, на...
21.04.2006: Управителният съвет на "София - информ" - АД, София, на...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 602 пъти
[2016: 134, 2015: 28, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 119, 2011: 68, ... ]