Кратък фирмен профил

Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1505
ул. Черковна 38, вх. А, пратер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645531
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.12.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.01.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
04.12.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
17.11.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
12.10.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
03.10.2017: Започва строителството на Іztок Раrкsіdе в столичния квартал...
04.07.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
01.06.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
18.11.2016: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено на...
17.10.2016: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
12.10.2016: Пи Ар Си ще увеличава капитала си с 3.3 млн. лв. Още един...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати