Кратък фирмен профил

Тосита АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Воден 11, вх. Б, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117012879
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от тел
Общи събрания: Последно - 20.06.2019  Предстоящо - 29.08.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия с метални изделия, технологии и машини, предприемачество и инвестиции, лизингови сделки, посредничества, сделки в страната и в чужбина от всякакъв характер, разрешени със закон, придобиване, отчуждаване, разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.
 

07.12.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.11.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.10.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.04.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.10.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.08.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
18.11.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.10.1997: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 445 пъти
[2016: 268, 2015: 20, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 76, 2011: 11, ... ]