Европейската комисия активира 511 млн. евро заем за България Европейската комисията приветства... още
 Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) В БФБ е постъпила информация от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) за... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление по чл. 17 от Регламент... още
 Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 21 септември 2020 г. Дружеството продаде 9 000 собствени... още
 Акумпласт АД-Добрич (6AK) На проведено редовно ОСА от 23.09.2020 г. на Акумпласт АД-Добрич (6AK) са взети... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК относно получени на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
24.09: Бриз Авиейшън АД - София
24.09: Арома АД - София
24.09: Винарска къща Мизия АД - Плевен
24.09: Риъл Булленд АД - София
24.09: Капман Дебтс Мениджмънт АД - София
24.09: Изи Асет Мениджмънт АД - София
24.09: Институт по въздушен транспорт-71 АД - София
24.09: Парагон холдинг АД - София
24.09: Мадара Интертур АД - Шумен
24.09: Примагаз АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.09: 7години от официалното откриване на MyCompetence
08.10: 23 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 23 години от лицензирането на БФБ-София
29.10: Рожден ден на Интернет
01.11: Ден на народните будители
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Перфект ООД - Варна
 Странджа Автотранспорт АД - Царево
 Братя Емануилови ООД - Славяново
 Юропиан Газ Платформ ЕАД - София
 Климс Петрол ЕООД - Варна
 ДНВ ГЛ България ЕООД - Варна
 Аурубис България АД - Пирдоп
 Марица Енерджи ЕООД - Димитровград
 Делта - Петролеум ЕООД - Нови Искър
 Комфортстрой ЕООД - Шумен
 Свиленград автотранспорт АД - Свиленград
 Гап Трейд ЕООД - Русе