Кратък фирмен профил

Братя Станеви груп АД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Дружба, Цариградски комплекс, бл. 281А, вх. В, ет. 4, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203761692
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 24.04.2024  Предстоящо - 05.06.2024 
Предмет на дейност: Вътрешен и меджународен туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, всякакъв вид търговска дейност, представителство, посредничество, комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, транспортна, рекламно-информационна дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 129 пъти
[2024: 82, ... ]