Кратък фирмен профил

Клам Юръп АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203865673
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 19.09.2019 
Предмет на дейност: Разработка, производство и търговия със софтуерни продукти, електроника, резервни части, услуги по подслоняване на интернет страници и интернет решения (хостинг), инженерингова дейност, дейности, свързани с информатика и технологиите като цяло. проектиране, производство, изработка, търговия и покупко-продажба на стоки, внос и износ и продажба на стоки, електроника за лични и корпоративни цели, на информационно оборудване и машини, технологии, дейности по информиране, консултантска дейност, маркетинг и реклама, финансови дейности, подбор и формиране на персонал; организация на събития, срещи, обучения, подготовка на панаири, управление на всякакви прояви, представителство и агентство, покупка, продажба, управление и отдаване под наем на недвижимо имущество в страната и чужбина, представителство на чужди юридически и физически лица, както и всяка форма на съдействие; предоставяне на всякакъв тип услуги, включително съдействие и консултиране на частни лица и публични и частни предприятия, с изключение на дейностите, предмет на специфични лицензи и/или разрешения както и всички дейности, необходими или приложими за постигането на дружествените цели, с изключение на изрично забранените от българските закони.
 

Не са достъпни новини.