Въпреки че от 1 януари тази година болниците са длъжни да публикуват на сайтовете си цените на всички услуги,... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен Холдинг АД представя допълнителни материали към... още
 Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На проведено редовно ОСА от 11.06.2019 г. на Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)... още
 Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2) Интерлоджик-лизинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество... още
 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N) В БФБ е постъпила информация от Де Ново ЕАД в качеството му на... още
 Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Промяна на одиторите на дружеството във връзка с чл. 40н, ал.2... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
18.06: Агрогор АД - Генерал Тошево
18.06: Автотранс 2002 АД - Ветрен - Пз
18.06: Ви Кей Джи Груп АД - Русе
18.06: Билдинг Група АД - Габрово
18.06: Винарско имение Санта Сара АД - Горица - Бс
18.06: БМ Карпет АД - София
18.06: Вулкан цимент АД - Димитровград
18.06: Българска бизнес група холдинг АД - София
18.06: Българска фондова борса АД - София
18.06: Ролес АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  25.06: НСИ отбелязва 139 години от създаването на първата статистическа институция в България
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 22 г. Валутен борд в България
05.07: 20 г. от деноминирането на българския лев
15.07: Годишнина от откриването на Магистрала "Тракия" (2013 г.)
15.07: 25 години ЧПГ Банкер
29.07: Обучение на обучители по програмата на REFA-Германия (29.07-17.09.2019)
04.09: 45 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 20 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 6 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 29 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Уеб Медия Груп АД - София
 Тракийски памук АД - Стара Загора
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив
 ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 Бряст Д АД - Добрич
 Тодоров АД - София
 Добротица-БСК АД - Добрич
 Еуротерра България АД - София
 Велина АД - Велинград
 Специализирани бизнес системи АД - София
 Добруджа холдинг АД - Добрич
 Република холдинг АД - София