Кратък фирмен профил

Алексия 2002 ООД - София


Контакти

София, 1528
бул. Искърско шосе 13 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131020169
Капитал (лв.): 791 200
 
 
 

Отрасъл: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с растителна, животинска и селскостопанска продукция, животновъдство и търговия с животни, изкупуване и преработка на мляко, производство на кашкавал, сирене, кисело мляко и всички други млечни продукти, товарни услуги, вътрешна и външно търговска дейност, складова и спедиторска дейност, превоз на товари със свои и наети превозни средства, строителство на жилищни, битови и промишлени сгради с цел продажба, ресторантъорство, хотелиерство и туристическа дейност, търговия с невижими имоти и земя, разносна търговия, търговия с изкупуване, преработка и реализация на отпадъчни продукти в т.ч. от опаковки, производство и търговия с кожи /без дивечови/ и дърво, както и всяка дейност, незабранена от закона, която е търговска по смисъла на търговския закон.
 

Не са достъпни новини.