Кратък фирмен профил

Армако индъстрис АД - София


Контакти

София, 1000
бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203953906
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: „производство на специализирани машини и изделия; механична обработка на различни видове изделия; изследване, проектиране и разработване на нови технологии и изделия; вътрешно и външно-търговска дейности, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.”
 

Не са достъпни новини.