Кратък фирмен профил

Мавел Прим ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул.Цанко Церковски No 38 А, ет. 6, ап. офис 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202313978
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, изкупуване, преработка и продажба на отломки и отпадъци от черни и цветни метали, преработване на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, получени от разкомплектоване на бракувани машини, съоръжения, електронна техника и други технически средства, както и негодни материални запаси от резервни части и елементи, хотелиерство и ресторантъорство, както и всяка стопанска дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.