Кратък фирмен профил

Неда 21 АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Узунджовска 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204711646
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 16.12.2017 
Предмет на дейност: Посредническа и консултантска дейност; маркетинг, рекламна и издателска дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита; кетъринг, ресторантъорство и хотелиерство; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.