Кратък фирмен профил

Агро Био Трейдинг ООД - София


Контакти

София, 1784
ул. Йерусалим 1, бл. 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040262989
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, внос и/или производство, и/или разфасовка, и/или търговия на едро, и/или търговия на дребно с фитофармацевтични препарати, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, маркетинг и реклама, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.11.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
05.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.08.1997: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 707 пъти
[2016: 76, 2015: 25, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 89, 2011: 120, ... ]