Кратък фирмен профил

Т Ойл България ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 10, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200371514
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия със строителни материали, внос и износ, строително-монтажни и ремонтни дейности; извършване на транспортни, спедиционни, превозни и куриерски услуги; складова и лизингова дейност; търговско посредничество, представителство и комисионерство, както и извършването на всякакви други сделки и услуги, съобразени и незабранени от действащото законодателство в република българия.
 

Не са достъпни новини.