Кратък фирмен профил

Трейд Ойл ООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
жк Строител, бл. 60, вх. В, ет. 4, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124690112
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Внос, производство и търговия с гориво и смазочни материали, внос, производство и търговия със семена, фито-фармацевтични препарати и услуги в областта на растителната защита след лиценз, фумигация, дезинсекция, дератизация и дезинфекция на жилища, хотели, скалдове и други, строителство и услуги в областта на строителството, търговия с промишлени и хранителни и други позволени от закона стоки, услуги в развлекателния бизнес, рента-кар, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, обработка на черни и цветни метали, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, хотелиерство и ресторантъорство, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски, финансово-счетоводни услуги, шивашки услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всякакви незабранени от закона дейности.
 

Не са достъпни новини.