Кратък фирмен профил

Фючър бизнес АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 64, ет. 1, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204109020
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 29.06.2019 
Предмет на дейност: Обследвания, дейности и технически консултации във връзка с енергоспестяващите технологии и енергийната ефективност; външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни и информационни услуги; дистрибуция, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; консултантска дейност, както и собствена производствена или търговска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.