Кратък фирмен профил

Лайт Петрол ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Полет 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201366522
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност; внос и износ; бартерни сделки и реекспорт; производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, промишлени и селскостопански стоки, стоки за бита и други вещи; търговия с горива и петролни продукти; транспортна дейност в страната и в чужбина; търговско представителство и посредничество; издателска и рекламна дейност; извършване на лицензионни, складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, на хотелиерски, туристически, информационни и консултантски услуги; извършване на всякакви други сделки и услуги, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.