Кратък фирмен профил

Тез Тур Балканс ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202681784
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Туроператорска, турагентска, услуги в областа на туризма, хотелиерството и продажбата на самолетни билети, посредничество и управление на недвижими имоти, хотелиресторантъорска, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти; като дейностите за които се изисква лиценз ще бъдат осъществявани след получаването на такъв от компетентните органи, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.