Кратък фирмен профил

Радстрой Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1700
ж.к. Дървеница, Пловдивско поле 19, вх. А, ет. 6, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204233712
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиционна дейност и мениджмънт на нефинансови и финансови активи /включително недвижими имоти и вземания/ на търговски дружества, фондове и всякакви юридически лица в страната и чужбина; консултации и управление на проекти свързани с недвижими имоти, инженеринг и строителството на сгради и промишлени обекти и съоръжения; търговско представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на стоки; рекламна дейност; както и всяка друга незабранена от закона дейност
 

Не са достъпни новини.