Кратък фирмен профил

Енерджи инвестмънт лайф АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204268446
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 19.09.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажба, проектиране и строителство, посредничество и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на стоки или продукти в оригинален или преработен вид, включително и електронна търговия, внос и износ на стоки или на услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на лица или на местни или чуждестранни дружества в страната или в чужбина; реализиране, управление и продажба на уеб сайтове и приложения, и всички други дейности, които не са забранени от българския закон, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
 

Не са достъпни новини.