Кратък фирмен профил

Кончерто Уайнъри ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" No 31, бл. Карина, ап. офис Парнас
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202752128
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; търговия със спиртни напитки като: вина, концентрати, нискоалкохолни и безалкохолни напитки; инженеринг, проектиране, производство, сервиз и маркетинг в областта на селското стопанство и търговията със спиртни напитки в страната и чужбина, както и всяка друга икономическа дейност, незабранена от закона.
 

13.11.2017: Арх. Пламен Мирянов, собственик „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ", стана...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати