Кратък фирмен профил

ТехХъдъл ЕООД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Изток, ул. Самоков 28 И, бл. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202224344
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Предмет на дейност: Производство на софтуер, вътрешна и външна търговия със софтуерни продукти, маркетингова, инженерингова, консултантска и образователна дейност, представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.