Кратък фирмен профил

Болгар Ню Кепитъл АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Елин Пелин 44
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204314616
Капитал (лв.): 1 025 000
 
 
 

Отрасъл: Юридически, счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации; проучване на пазари и изследване на общественото мнение; консултации по управление и стопанска дейност; управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 26.08.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на имоти и дружества, финансиране на дружества в които дружеството участва, строително-инвестиционни дейности, счетоводно-консултантски дейности, търговия с промишлени, петролни, селскостопански и хранителни стоки и продукти, комисионни и посреднически дейности, внос и износ, складови, лизингови, наемни и превозни дейности, както и всички други дейности, които не са забранени от законите на република българия
 

07.11.2019: Бившите казарми стават модерни общежития Част от бившите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати