Кратък фирмен профил

Уайт Рок АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Верила 5, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204325304
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 08.04.2019 
Предмет на дейност: Консултантска и развойна дейност. освен това дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност и не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.