Кратък фирмен профил

Смарт Р. Е. АД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Хиподрума, бл. 114, вх. А, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204303744
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиции и сделки с недвижими имоти; строителство; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормативно ограничителен режим; маркетингова дейност; комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност; посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; консултантски услуги; хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейности в страната и чужбина, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон
 

Не са достъпни новини.