Кратък фирмен профил

25 АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул.Брацигово 7, бл. сграда 1, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204299250
Капитал (лв.): 360 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 28.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; превоз на товари, складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; лизингови сделки; дистрибуторски сделки.
 

Не са достъпни новини.