Кратък фирмен профил

Сам и Т ЕООД - Панагюрище


Контакти

Панагюрище, 4500
ул. Захари Стоянов 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200370025
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, лизингова и превозна дейности; складови и лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; ремонтни и други услуги; автосервиз; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, както и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.