Кратък фирмен профил

Витекс Финанс Холдинг АД - Троян


Контакти

Троян, 5600
ул. Ген. Карцов 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110007193
Капитал (лв.): 800 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
12.03.2010: Витекс Финанс Холдинг АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Витекс Финанс Холдинг АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Витекс - Финанс холдинг" - АД, Троян,...
28.09.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.06.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Витекс - Финанс холдинг" - АД, Троян,...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Витекс - Финанс Холдинг" - АД, Троян,...
15.03.2005: Съветът на директорите на "Витекс - Финанс холдинг" - АД, на...
16.04.2004: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.03.2004: Съветът на директорите на "Витекс - Финанс холдинг" - АД, Троян,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 274 пъти
[2016: 377, 2015: 57, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 197, 2011: 136, ... ]