Кратък фирмен профил

Интегрити пластикс ЕАД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ИЗ, бул. Мездренско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204368101
Капитал (лв.): 748 800
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от пластмаси за строителството
Общи събрания: Последно - 23.04.2018 
Предмет на дейност: Производство и дистрибуция на полиетиленови, полипропиленови и рvс тръби в страната и чужбина, лицензни, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.