Кратък фирмен профил

Димас АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
бул. 3-ти март 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107030335
Капитал (лв.): 65 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Строителна дейност, добив на инертни материали, производство на асфалтови смеси, инвестиционна дейност, представителство на български и чуждестранни лица, транспортна, спедиционна, складова, лизингова дейност в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
12.12.2017: Консорциум начело с "Геострой" започна ремонта на още 22 км от...
18.03.2014: Строителството на депото в Стара Загора може да започне След...
15.05.2009: Димас АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.03.2008: Съветът на директорите на "Димас" - АД, Габрово, на основание...
07.08.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 141,...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Димас" - АД, Габрово, на основание...
16.11.2006: Глоба за замърсяване на въздуха наложи екоинспекцията във...
20.10.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 037 пъти
[2016: 231, 2015: 75, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 198, 2011: 106, ... ]